Agriport Garageboxen
Agriport Garageboxen

Technische omschrijving

1. Peil en uitzetten.

Maatvoering peil
Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Dit wordt door de gemeentelijke diensten vastgesteld.

2. Grondwerken & rioleringen.

Grondwerk
De nodige ontgravingen worden verricht voor de aanleg van de fundering, hoofdleidingen en bestratingen. Onder de bestratingen binnen de erfgrenzen komt een puinbed met daarover een laag zand.

Riolering
Elke unit (S-units uitgezonderd) zal worden voorzien in een afgedopte vuilwaterafvoer met een diameter van 110 mm. De vuilwaterafvoeren eindigen op circa 100 mm boven de begane grondvloer.
Buiten de gevel wordt de afvoer aangesloten op het rioleringssysteem. Het eventueel leveren en aanbrengen van overige binnenriolering is niet standaard opgenomen.

Hemelwaterafvoer
De hemelwaterafvoeren vanaf het dak worden op de schoonwaterriolering aangesloten.

3. Bestratingen.

Algemeen
Buiten de gebouwen en binnen de erfgrens wordt de binnenstraat verhard met een bestrating van betonklinkers gelegd in een keper- en ellenboogverband. Dit is geschikt voor zwaar verkeer. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht.

Kleuren
De bestrating wordt uitgevoerd in twee kleuren. De hoofdbestrating wordt uitgevoerd in een kleurvaste donkergrijze betonklinker en de parkeervakken worden uitgevoerd in een kleurvaste antraciet betonklinker. De parkeervakken worden afgebakend middels de kleurvaste donkergrijze betonklinker.

4. Fundering.

Paalfundering
Het gebouw wordt gefundeerd op geprefabriceerde betonnen heipalen. Fundatiebalken worden geïsoleerd uitgevoerd.

5. Begane grondvloer.

Algemeen
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte gewapende betonvloer (onderheid). De begane grondvloer wordt monoliet afgewerkt en aan de onderzijde voorzien van isolatie met 4 meter randisolatie Rc n.t.b.

Nuttige belasting
Units groter of gelijk aan 200m² BVO BG hebben een maximaal toelaatbare vloerbelasting van 1.500kg/m2, alle overige units hebben maximaal toelaatbare vloerbelasting van 1.000kg/m2.

Vlakheid
Vlakheid vloer volgens NEN 2747:2001 tabel 1, klasse 4.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

6. Staalconstructie.

Hoofddraagconstructie
De dragende constructie bestaat uit de benodigde hoofdspanten, hulpstaal voor gevelconstructies, – bekledingen en windverbanden, inclusief een coating in de kleur zwartgrijs RAL 7021.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN 3851 in de constructie zijn in de gevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. Daar waar nodig wordt de staatconstructie brandwerend afgewerkt.

Zonnepanelen
Staalconstructie is berekend op PV-panelen.

7. Verdiepingsvloer.

Algemeen
De verdiepingsvloer zal worden uitgevoerd als betonnen kanaalplaatvloer welke een maximaal toelaatbare vloerbelasting van 400 kg/m2 heeft. In de verdiepingsvloer wordt indien nodig een sparing aangebracht t.b.v. het trapgat en een sparing ten behoeve van een standleiding.

8. Dakbeplating/dakbedekking.

Afwerking
Het dak wordt uitgevoerd middels een stalen dakplaat met een harde isolatielaag (mechanisch bevestigd waardoor aan binnenzijde schroeven zichtbaar zijn) waar een laag dakbedekking op wordt aangebracht. Binnenzijde dakplaten zijn sendzimir verzinkt. Het dak heeft een isolatiewaarde van Rc≥6,3 m2 K/W.

Zonnepanelen
Per unit wordt er een loze leiding voor toekomstige PV-panelen toegepast.

Hemelwaterafvoer
In het dak worden voldoende uitpandige hemelwaterafvoeren opgenomen die worden aangesloten op de buitenriolering. Bovendien worden er in de gevel voldoende noodoverlopen aangebracht waarbij de plaats, afmeting en aantal worden bepaald door de constructeur.

9. Wandbeplating

Plaatmateriaal
De gevel wordt voorzien van blind bevestigde geprofileerd sandwichpanelen microrib
met een isolatiewaarde van Rc≥4,7 m2 K/W, inclusief een coating in de kleur donker zilver RAL 9007 en antraciet RAL 7016

Zetwerk
De gevelbekleding wordt voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen en hoek- en aansluitprofielen in dezelfde kleuren als de gevelbeplating.

Stroken gevelvlakken
Daar waar getekend wordt, wordt als gevelafwerking middels gevelbekleding, type puntprofilering 37/460 en 37/510 op omega profielen gemonteerd. Inclusief coating in de kleur: Seren Copper.

10. Kozijnen, ramen en deuren.

Algemeen
De kozijnen en ramen zijn van aluminium en voorzien van isolerende blanke beglazing. De deuren en ramen zijn inclusief het benodigde hang- en sluitwerk.

Sloten
Per unit zal er 1 cilinder met 3 sleutels worden toegepast.

Ventilatie
Er wordt per kozijn en draairaam een ventilatierooster toegepast .

Sluiting
De gevelpartij op de 1e verdieping, zoals aangegeven op de verkooptekening, wordt voorzien van te openen raampartijen (draai-/ kiepsysteem).

Inbraakwerend
Al het toe te passen hang- en sluitwerk is van inbraakwerende uitvoering. De toe te passen sloten in de buitendeuren en toegangsdeuren worden minimaal voorzien van WK II veiligheidssloten. De deuren worden voorzien van meerpuntssluiting.

Vluchtweg
Alle buitendeuren die als vluchtdeur staan aangegeven, worden voorzien van knopcilinders.

Isolatie
In de glasopeningen van de gevelkozijnen wordt isolerende dubbele beglazing (HR++) toegepast met een U- waarde van minimaal 1,1 W/m2 K.

Veiligheidsglas
Waar nodig wordt veiligheidsglas aangebracht.

De grijze vlakken in de gevelkozijnen (t.p.v. verdieping- en dakniveau) worden uitgevoerd in aluminium EN AW-1050A H14 Coating PC 60 mu.

11. Overheaddeuren

Overheaddeuren
De units worden voorzien van overheaddeuren. De sectionale deuren worden voorzien van een isolatie, die aan de buitenzijde wordt afgewerkt in de kleur zoals omschreven door de architect.

Bediening
De deuren worden aangebracht in een railsysteem. De deuren zullen zowel handbediend als elektrisch bediend uitgevoerd worden. Aansluiting stroompunt 230V is inbegrepen bij elektrisch bediende overheaddeuren.

Dikte
Dikte van de overheaddeuren is ca 40mm.

12. Scheidingswanden.

Algemeen
Hoofdscheidingswanden worden uitgevoerd in 140 mm beton of gelijkwaardig zoals 150 mm dikke kalkzandstenen vellingblokken, gestapeld en voorzien van mes en groef met vellingnaad.

13. Trappen.

Algemeen
In de units worden vuren open witgegronde trappen toegepast. Een zijde plus de verdiepingsvloer wordt voorzien van spijlenhekwerk. Andere zijde d.m.v. leuning.

14. E-installatie.

Algemeen
Meterkast wordt uitgevoerd conform NEN 2768.

De grote units worden casco opgeleverd en nadien kunnen deze worden voorzien van een E-installatie, deze dient te voldoen aan de huidige NEN-norm.

S-unit zal voorzien worden in:

 • 1 st fundatie aarding,
 • Hoofdschakelaar 1×16 amp met digitale tussenmeter in algemene ruimte
 • Buitenverlichting met schemerschakelaar,
 • 1x dubbele wandcontactdoos,
 • 1x TL-verlichting uitgevoerd in LED
 • Handbediende overheaddeur

Per unit groter dan type S zal voorzien worden in:

 • 1 st fundatie aarding,
 • Hoofdschakelaar 2×16 amp,
 • Data-aansluiting middels loze leiding,
 • Deurbel-aansluiting,
 • Buitenverlichting met schemerschakelaar,
 • 1x dubbele wandcontactdoos in meterkast,
 • 1x aansluiting elektrische overheaddeur
 • M-units worden voorzien van een handbediende overheaddeur

15. Nutsaansluitingen.

Per unit groter dan 55 m2 zal voorzien worden in:
Door en voor rekening van verkoper wordt zorggedragen voor de aanleg van installaties tot binnen in het pand (meterkast). De nutsvoorzieningen worden geleverd met de volgende capaciteiten:

 • Water 3m³/uur,
 • Stroom 3×25 ampère (op basis van 230 volt, hiermee behoort krachtstroom tot de mogelijkheden.),
 • Het aanbrengen van nutsvoorbereidingen zoals straalbochten en meterkast onder- en achterplaat,
 • De meterkast wordt uitgevoerd in het merk NBMT, type 40 met plafond of gelijkwaardig.

Eenmalige aansluitkosten van genoemde vermogens zijn NIET in de koopsom inbegrepen. Indien zwaardere of aanvullende nutsaansluitingen gewenst zijn, dient dit tijdig door de koper te worden aangegeven. Eventuele prijsverschillen worden in die gevallen verrekend als meer/minderwerk.

16. Garanties.

Algemeen
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verleend die geldt vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Garantie per onderdeel

a) 1 jaar voor:

 • de buitenriolering,
 • het hang- en sluitwerk,
 • overheaddeuren i.c.m. contract,
 • het kitwerk.

b) 3 jaar voor:

 • natlak conservering (voor droog binnenklimaat klasse C1/C2, laagdikte ca. 60mu, 3 jaar aflopend volgens VVVF voorwaarden, in het eerste jaar 100%, tweede jaar 65% en derde jaar 35% van de daadwerkelijke herstelkosten.

d) 5 jaar voor:

 • het moffelwerk van aluminiumconstructie van de puien,
 • de aluminiumconstructie van de puien,
 • dak doorvoeringen en vochtdoorslag.

e) 10 jaar voor:

 • de metaalconstructie op dragende eigenschappen / deugdelijkheid en bij normaal gebruik
  binnen de rekengegevens van de constructeur en niet blootgesteld aan agressieve stoffen,
 • de funderingsconstructie/casco (hoofddraagconstructie),
 • stalen dakkappen, zetstukken e.d. – isolerende beglazing (afbouwend),
 • funderingswerk,
 • geprefabriceerde betonnen onderdelen,
 • de dakbedekkingen, alsmede aansluitingen daarvan aan onderdelen in of aan deze
  bedekking i.c.m. contract,
 • de waterdichtheid van gevelbekleding,
 • de verwerking en het materiaal van wandisolatie.

17. Alarm en brandbeveiligingsinstallaties.

Algemeen
De units zullen worden voorzien van een datakabel die wordt gevoed vanuit de centrale technische ruimte, hier bevindt zich de hoofdunit ten behoeve van de installaties.

Elke unit zal voorzien worden van:

 • bewegingsmelder(s)
 • magneetcontact: Overheaddeur / loopdeur
 • sirene
 • rookmelder
 • code-bedienpaneel met key-tag

18. Algemeen.

Oplevering en schoonmaken
Minimaal twee weken voor de oplevering wordt de verkrijger schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip waarop de oplevering zal plaatsvinden. De hele unit wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat uit nader overleg met de gemeente, nutsbedrijven, garantieverstrekkende leveranciers of uit bouwkundige overwegingen wijzigingen noodzakelijk zijn. Wij garanderen echter dat eventuele wijzigingen niet ten koste gaan van kwaliteit en bruikbaarheid van de bedrijfsunits.

Reclame
Reclame kan worden geuit op de daarvoor aangewezen plaatsen volgens de voorgeschreven regels die zijn opgenomen in de splitsingsakte.

Gebruiksvergunning
Tevens kan de gemeente, alvorens ingebruikname toe te staan, aanvullende vergunningen eisen, bijv. met betrekking tot de milieubelasting, gebruiksvergunning, etc. De benodigde vergunning(en) c.q. toestemming dient door de koper zelf aangevraagd en gefinancierd te worden. Voor gedetailleerde informatie omtrent toegestaan gebruik en bestemmingsplanbepalingen verwijzen wij u naar de gemeente, alwaar het bestemmingsplan ter inzage ligt. (Wijzigingen voorbehouden.)

Van toepassing zijnde bepalingen
De volgende bepalingen zijn van toepassing, voor zover niet anders aangegeven:
– Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
– De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
– Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
– Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
– Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, die tijdens de uitvoering van het werk  noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, die een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
– Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht.

Materialen

Gevels

 • Sandwichpaneel
  SAB staand, microgolf, blind gemonteerd, RAL 9007
 • Puntprofilering
  SAB punt profielen 37/460 em 37/510, prisma coating Seren copper
 • Aluminium Zetwerk
  s.v. stalen zetwerk, gecoat in kleur RAL 9007 of Seren Copper

Kozijnen

 • Overheaddeur zonder glasvlak, -> kleur RAL 7021
 • Aluminium kozijnen -> kleur RAL 7021
 • Draai kiepramen -> kleur RAL 7021

Kleuren

 • Ral gevels -> kleur RAL 9007
 • Ral kozijnen -> kleur RAL 7021
 • Ral puntprofilering -> kleur Seren Copper

Straatwerk rijwegen:

BKK 80mm dik in keper- ellenboogverband antraciet kleurvast

Parkeervakken:

BKK 80mm dik in keper- ellenboogverband donkergrijs kleurvast. Markeringsvakken middels BKK 80mm antraciet kleurvast.

Inritten:

BKK 80mm dik in halfsteensverband lichtgrijs kleurvast. Voorzijde inrit voorzien van een dubbele rij witte klinkers

Verlichting

 • Buitenlampen Downlight zwart
 • Ledlampen binnen
 • Terreinverlichting

Vloer

 • Begane grond: Betonvloer Monoliet
 • Bovenverdieping: Kanaalplaatvloer

Terreininrichting

 • Hekwerk
  Spijlenhekwerk en staalmathekwerk
  hoogte: 180 cm
  kleur: Zwart
 • Toegangspoort elektronisch bediend
  hoogte: 180 cm
  kleur: Zwart
 • Brievenbussen opgenomen in hekwerk

Bewaking

 • Gevelcamera kleur antraciet
 • Paslezers
 • Flitslampen

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze technische omschrijving de grootst mogelijke zorg is besteed, kan de uitgever (verkoper) niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte fouten en gebreken, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.